Działania jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

 1. W pierwszej kolejności należy uzyskać od lekarza kartę zgonu.
 2. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112. Umożliwi to przetransportowanie ciała zmarłego.
 3. Kolejną czynnością jest kontakt z zakładem pogrzebowym tel. 695 407 187. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Następnie należy odebrać z Urzędu Stanu Cywilnego akt zgonu.
 5. W celu sprawnej i bezproblemowej organizacji pochówku prosimy Państwa o dostarczenie:
  – karty zgonu
  – dowodu osobistego zmarłej osoby
  – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.
 6. Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy również telefonicznie lub osobiście.
 7. Zasiłki pogrzebowe ZUS/KRUS wypłacamy w dniu załatwiania formalności pogrzebowych. 
  1.  

Pomagamy przy załatwieniu formalności pogrzebowych oraz kredytujemy pogrzeb do wysokości zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego ZUS są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego KRUS są:

 • skrócony odpis aktu zgonu
 • ksero legitymacji KRUS osoby zmarłej
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)